På måndag kväll är du som vill välkommen! En repris på den kväll som stormade bort för oss nyligen!

995248_595237090522678_1416767677_n
Tacka ja
Holy Circle - Meditation & samtal om livet och tron
Idag kl. 19:00
Hos Anna & Anders, Mårtensgatan 11 på Råå. OBS! IN PÅ GÅRDEN!


Välkommen till
I Mästarens Ljus


Hälsomässan i Helsingborg hösten 2013 hålls 12 och 13 oktober i Idrottens Hus B-hall. Vi kommer även denna gång att var med i samtal, bön och välsignelse. Det finns möjligheten att ta emot Kristus-healing. Vi är glada över möjligheten att få möta många, be tillsammans och samtala om tron. Lennarth Nilsson, pastor och etisk rådgivare, leder två seminarier om Frälsarkransen under dagarna.

Här kan du se ett tidigare reportage från Mässan i Helsingborgs Dagblad.Frälsarkransen
en väg till livsmod och tillit

Biskop Martin Lönnebo har genom sitt meditationsredskap Frälsarkransen, eller Livets Pärlor som de ibland kallas, erbjudit många av oss en väg till inre koncentration, vila och avslappning och hjälp att fokusera. Pärlorna är tänkta att ge oss vägledning in i stillhet, i öknens välsignelser och hjälpa oss att förstå ljusets och mörkrets plats i våra liv.
Arbetsgruppen för I Mästarens LjusDet finns idag ett stort, växande intresse för en livssyn som bygger på en aktiv, personlig andlighet. Det kommer till uttryck i media, mässor och omfattande kursutbud. Det är ofta fråga om en personligt tillägnad livsuppfattning som byggs upp av element från många strömningar, där sökandet efter kontakt med en andlig verklighet är den gemensamma nämnaren.

Genom inspiration från I Mesterens Lys, Danmark, och dess ledare Ole Skjaerbaeck-Madsen har vi på ett förebildligt sätt insett att kristna kan delta i samtal och dialog och bjuda på de erfarenheter vi har av vår mästare Jesu närvaro i våra liv. Hjärtats läkedom, mänsklighetens och skapelsens helande är en tjänst som berör många och skapar en grund för att dela med sig i en lyssnande, snarare än i en agiterande attityd. Detta tror vi kan ske även hos oss i Sverige idag.

Vi har genom kontakter med danska IML fått klartecken att gå vidare i en öppen relation med dem. Vi vill även hämta inspiration från andra i samma strömfåra, ex. Brommadialogen, Iona-nätverket m.fl.

Arbetsgruppen för I Mästarens Ljus